Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport

Sport is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid, sport is ook een factor van
sociale binding, zeker in verenigingsverband. Toch merken verenigingen dat groei,
of behoud van het aantal leden niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen.

Gezonder leven en sociale cohesie