Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Cultuur

Cultuur is voor D66 van onschatbare waarde. Kunst, theater, dans en muziek
helpen bij de ontwikkeling van kinderen, culturele ontplooiing voor volwassenen,
maatschappelijke binding en sociale cohesie. Kunst en cultuur bepalen het gezicht
van een gemeente. Het heeft niet alleen invloed op de manier waarop mensen in de
gemeente met elkaar omgaan, maar maken de gemeente ook aantrekkelijk om in
te wonen, te werken en te ondernemen of als toerist te bezoeken.

Cultuur verrijkt onze gemeente