Steun ons en help Nederland vooruit

Goed onderwijs

Het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen.

Onze richtingwijzers

Vijf richtingwijzers

Zorg door en voor iedereen

Uitgaan van wat mensen wél kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen.

Een bruisend Oldenzaal

Oldenzaal is een stad die enorm veel potentie heeft om de aankomende trend van krimp tegen te gaan.

Cultuur

Door samenwerking tussen uitvoerende verenigingen en instellingen die zorgen voor de culturele infrastructuur kunnen we de Oldenzaalse cultuur verder versterken.

Sport

Sport toegankelijker maken door middel van een Sportstrippenkaart, schoolzwemmen en meer bewegingsonderwijs.

Wonen

Vraag en aanbod van huur- en koopwoningen meer op elkaar aan laten sluiten.

Een duurzame omgeving

Samen met buurgemeenten onderzoeken of kleine zonneparken en windmolens kunnen worden aangelegd en lokale initiatieven voor de opwekking van duurzame energie stimuleren.

Vervoer in Oldenzaal en in de regio

D66 wil het gebruik van de fiets, elektrische auto, openbaar vervoer en carpoolen stimuleren.

Natuur en leefomgeving

Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving die voor iedereen toegankelijk is.

Bedrijf en milieu

Een gezond, economisch gezond en duurzaam Oldenzaal.

Ondernemen in Oldenzaal

D66 wil het ondernemerschap stimuleren voor starters, duurzame bedrijven en mensen met een bijstandsuitkering.

Overheid en samenleving

Wijkraden faciliteren, beginspraak en burgerparticipatie. Minder lokale regelgeving.