Steun ons en help Nederland vooruit

Zorgen doe je samen

We doen een beroep op de veerkracht van de samenleving, we willen dat sterke mensen zwakke mensen helpen. Zorg wordt niet gedaan door een aparte organisatie met het etiket ‘overheid’, die overheid zijn wij allemaal samen. In een tijd van verandering zetten wij nu in op stabiliteit op de zorgmarkt, zodat zorgprofessionals goed weten waar ze aan toe zijn. Wij vertrouwen op de kracht van professional en vrijwilliger en willen hen de ruimte bieden om hun werk te doen. Tegelijkertijd willen we verbeteringen in de zorg niet in de weg staan. D66 Oldenzaal is tevreden over de ontwikkelingen in Oldenzaal op dit terrein de afgelopen jaren, maar natuurlijk zijn er veranderingen gewenst op gebieden waar we als gemeente grip op hebben.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018