Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg voor Preventie, kijk naar de opbrengst

Preventie: kijk naar de opbrengst.

D66 denkt vooruit om toekomstige obstakels tijdig op te merken en daarop te anticiperen. Oldenzaal neemt al veel preventieve maatregelen waarvan de zichtbaarheid en toegankelijkheid moet worden vergroot. Door preventief en vroegtijdig hulp in te zetten kan de inzet van langdurige intensieve (en dus duurdere) zorg voor een deel voorkomen worden. Preventie en proactieve maatregelen kunnen onder andere worden toegepast bij eenzaamheid, (vecht)scheiding, huiselijk geweld en bij jonge kinderen met een niet regulier ontwikkelingsverloop. Zo kunnen volwassenen na tegenslagen opnieuw zelfstandig hun leven invulling geven, hoeven jongeren minder gebruik te maken van de WIA en kunnen inwoners hun huis uitgaan en sociale relaties opbouwen en is er minder schooluitval.

Preventie en proactieve maatregelen kosten geld, maar leiden op den duur tot lagere behandelkosten. Een goed voorbeeld hiervan is de huidige inzet van twee straathoekwerkers: deze werken naar buiten gericht, dichtbij de jongeren. Ze leren jongeren respect voor elkaar en hun omgeving te krijgen. Naast straathoekmedewerkers willen we ook peuters met opvallende ontwikkelingen tijdig ondersteunen, zodat ze meekunnen met het regulier onderwijs of eerder bij speciaal of passend onderwijs kunnen doorstromen. Voor jongeren en volwassenen kunnen gratis sportactiviteiten worden georganiseerd om de gezonde leefstijl verder te activeren. Deze
proactieve aanpak vraagt om een andere manier van denken: denken vanuit de behoefte van inwoners, niet vanuit standaard processen of stappenplannen.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2022