Steun ons en help Nederland vooruit

Woningen

Woningmarkt (incl. contact met WBO).

D66 wil een evenwichtige woningmarkt met mogelijkheden voor iedereen die een woning nodig heeft. Starters, volwassenen en ouderen verdienen een goede woning tegen een aanvaardbare prijs. Ook goede huizen met een prijs van minder dan 200.000 euro moeten in bouwplannen worden opgenomen. Bij verkoop van woningen zal met een kettingbeding moeten worden vastgelegd dat de woning door de koper voortdurend zal worden bewoond. Aandacht moet worden gegeven aan betaalbare, flexibele en duurzame woningen. Hiertoe wordt medewerking verleend aan innovatieve concepten voor constructie en samenwoningsvormen. Woningen moeten flexibel, levensbestendig en herbruikbaar worden gebouwd. Met WBO worden afspraken gemaakt bestaande woningen duurzamer te maken en naar behoefte betaalbare woningen te bouwen, ook in de lagere prijsklasse. Ook bij ‘vrije’ woningbouw wordt zekergesteld dat er ook woningen voor de lagere prijsklassen worden gebouwd.

Aandacht wordt besteed aan nieuwe en oude woonvormen, waaronder tiny houses en woonwagens. Het landelijk beleidskader ‘gemeentelijk-woonwagen-en-standplaatsenbeleid’ is in Oldenzaal reden aandacht te besteden aan woonmogelijkheden voor woonwagenbewoners.

Bestaande woningen moeten op een termijn van enkele tientallen jaren (vrijwel) energieneutraal worden gemaakt. Waar mogelijk wil D66 dit proces versnellen. De gemeente gaat hierin bemiddelen, actief stimuleren en waar mogelijk ondersteunen. Ook enkelvoudige energiebesparende maatregelen moeten gesubsidieerd kunnen worden. Eigen energieopwekking met zonnepanelen wordt gestimuleerd. Maatregelen worden genomen het energieverbruik zo laag mogelijk te laten zijn. Inwoners worden door publicaties en voorlichting bewust gemaakt van nut en noodzaak zo weinig mogelijk energie te verbruiken.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2022