Steun ons en help Nederland vooruit

Werken in de zorg

Op landelijke schaal is er een toenemend tekort aan zorgmedewerkers. Dit heeft ook een effect op lokale schaal, waarbij met name zorginstellingen voor grote uitdagingen staan om deze toenemende personeelskrapte het hoofd te bieden. Een veelvoorkomende reden van de krapte is de onbalans tussen aanbod van gediplomeerd personeel en de vraag van de instellingen. Daarnaast ervaren veel mensen werken in de zorg als een te grote belasting voor een te sobere vergoeding. D66 wil zich inspannen om overheid, onderwijs en zorginstellingen beter bij elkaar te brengen om intensief samen te werken en zo het tekort aan zorgpersoneel te stoppen. Dit kan door scholieren te stimuleren zich te ontwikkelen naar een zorgopleiding door hen vraaggerichte informatie aan te bieden. Ook kan worden geprobeerd deelnemers in de Participatiewet (bijvoorbeeld mensen met recht op een bijstandsuitkering) om te scholen voor zorgwerkzaamheden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018