Steun ons en help Nederland vooruit

Warmte

Warmte.

D66 Oldenzaal ziet weinig in een warmtenet dat gevoed wordt door warmte van Twence bij de verbranding van ons afval in Hengelo. Investering in de lange transportleiding en warmteverliezen bij het transport kunnen worden voorkomen door de warmte van Twence te gebruiken op korte afstand van deze bron. Het gegeven dat Oldenzaal mede-aandeelhouder is van Twence hoeft niet zonder meer te betekenen dat Oldenzaal hiervan energie moet afnemen. In de praktijk levert dit verliezen op die voorkomen worden door deze warmte dichtbij de verbrander te gebruiken. We zien mogelijkheden voor (nog te bestuderen en te ontwikkelen) geothermie (aardwarmte), wellicht vanuit de oude gasvelden van de NAM. Ook mogelijkheden van aquathermie (warmte uit water) moeten onderzocht worden.

Warmtenetten kunnen aangelegd worden om warmte tussen bedrijven uit te wisselen en aan woningen te leveren. Warmtenetten voor verschillende temperatuurniveaus, aangevuld met warmtepompen maken efficiƫnte warmte-uitwisseling mogelijk. Verrekening van investeringen en kosten zal moeten gebeuren op basis van een onafhankelijk warmtenetbeheerder en aangesloten klanten. Deze opzet is vergelijkbaar aan de verrekening van elektriciteitskosten. Onderzocht moet worden of bestaande waterbergingen gebruikt kunnen worden om middels warmtepompen warmte voor verwarming van woningen te leveren.

D66 is een voorstander van het verminderen van het gebruik van aardgas en behoudt graag de bestaande aardgasleidingen. Deze kunnen in de toekomst prima gebruikt worden voor bijvoorbeeld groen biogas.

Met de energieleveranciers gaan wij graag in gesprek wat de mogelijkheden zijn wanneer de gaslevering wordt gestopt. D66 Oldenzaal wil dat de aansluitingen in stand blijven voor gebruik voor ander gas.

D66 is een tegenstander van biomassa van buiten de regio als brandstof voor warmteopwekking. Kaphout en ander houtig afval kan kleinschalig worden ingezet. Wij beseffen dat we in Oldenzaal bedrijven hebben die niet of niet volledig hun energiebehoefte met elektriciteit kunnen oplossen vanwege hoog en continue energiegebruik. Daarbij is een compactere bron nodig (gas, vloeistof). Een inventarisatie is nodig om te bepalen welke bedrijven dat zijn en wat de minimale behoeften zijn.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2022