Steun ons en help Nederland vooruit

Voorschoolse educatie en studiebegeleiding

Investeer meer in voorschoolse educatie en studiebegeleiding.

Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft. Een samenleving waar iedereen dezelfde behandeling en kansen krijgt ongeacht afkomst of eigenschappen. Goed onderwijs zorgt ervoor dat inwoners mee kunnen doen. Sociale klasse of taalachterstand mag geen rol spelen in het leven van jonge kinderen.

Onderwijs dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind en aanpassingen doet en ervoor zorgt dat alle kinderen optimaal tot leren komen (precies genoeg uitdaging om kinderen te stimuleren: niet te moeilijk, niet te makkelijk). Op de lange termijn zorgt dit voor minder schooluitval, minder somberheid en minder eenzaamheid en minder zorgvragen als gevolg. Hoe eerder aangesloten wordt op de leerbehoefte van kinderen, hoe beter de basis. Daarom is D66 sterk voorstander van het VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie).

Laatst gewijzigd op 25 januari 2022