Steun ons en help Nederland vooruit

Vervoer

Vervoer.

Hoewel de elektriciteitsnetten vol dreigen te raken blijft D66 voorstander van het verder uitbreiden van het elektrisch aangedreven wagenpark. Wij willen graag onderzoeken wat onze inwoners kan motiveren over te stappen naar deze vorm van aandrijving. Te denken valt aan een dichter netwerk van laadpalen, laadpalen in combinatie van lantaarnpalen etc. De gemeente heeft hier een stimulerende en faciliterende rol in. Initiatieven en ideeën van inwoners en bedrijven worden door de gemeente ondersteund. Ook andere vormen van vervoer – e-bike, openbaar vervoer, deelauto, deelscooter, etc.- kunnen bijdragen aan een vermindering van CO2 uitstoot.

We willen het gebruik van de fiets in de stad bevorderen door meer gebieden te bestempelen als fietsgebied waar auto’s te gast zijn (zoals de Ootmarsumsestraat). Wij denken hier bijvoorbeeld aan de Wilhelminastraat, de Nieuwstraat, mogelijk ook de Hengelosestraat en de Berkstraat. Toepassing van een maximale snelheid van 30 km per uur binnen de gehele bebouwde kom is gewenst.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2022