Steun ons en help Nederland vooruit

Verbeter de algehele gezondheid.

Verbeter de algehele gezondheid.

De omgeving waarin mensen wonen, werken en leven beïnvloedt de gezondheid van inwoners. In een gezonde en inclusieve sociale leefomgeving voelen mensen zich thuis, wonen ze veilig en krijgen ze steun.

Wie rijker en hoger opgeleid is, leeft gemiddeld langer en in een betere gezondheid. Gezondheidsproblemen zijn vaak oorzaak of gevolg van achterliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid en werkloosheid.

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol in de mentale gezondheid van inwoners. Genoemd kunnen worden de corona crisis, social media en schulden. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot psychische problemen: depressies, slaapproblemen en toenemende stress.

Tenslotte is ook Oldenzaal aan het vergrijzen. Het aandeel 75 plussers neemt toe en dementie komt steeds vaker voor. Nogal wat 75 plussers wonen alleen. Laaggeletterde ouderen en ouderen met een migratieachtergrond hebben extra aandacht nodig. Deze hebben moeite hun weg te vinden in de zorg en ondersteuning. Voor deze ouderen zijn er twee ouderenadviseurs die hulp bieden. Het kabinet heeft hier structurele subsidiemogelijkheden voor gegeven.

Wat betekenen deze gezondheidsvraagstukken voor Oldenzaal? D66 vindt dat er preventieve maatregelen getroffen moeten worden om op lange termijn toegenomen zorgvragen te minderen. Zo moeten hulpvragen vroeg opgepakt worden. Eerst moet de werkelijke vraag van de inwoners achterhaald worden, met inachtneming wat hij/zij kan en waar hij/zij tegenaan loopt. Vervolgens wordt deze inwoner op korte termijn de juiste hulp aangeboden. Wanneer de hulpvraag te lang onbeantwoord blijft, is het redelijk te veronderstellen dat de zorgvraag toeneemt.

Oldenzaal heeft sinds 2016 buurt beweegcoaches aangesteld om sport- en beweegactiviteiten voor wijken en/of doelgroepen te organiseren. D66 is tevreden over het werk van deze buurt beweegcoaches. Een aandachtspunt is om inwoners met een migratieachtergrond vaker bij sportieve activiteiten te betrekken.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2022