Steun ons en help Nederland vooruit

Rust in langdurige zorg

In de langdurige zorg is de afgelopen jaren heel veel veranderd. D66 was en is voorstander van zogeheten decentralisaties en wil dat deze de komende jaren de kans krijgen hun toegevoegde waarde te laten zien. Decentralisatie biedt de kans tot maatwerk en betere samenwerking tussen zorg en welzijn en kan bijvoorbeeld ook onderwijs bieden. Het maakt betere kostenbeheersing mogelijk, omdat brede domeinoverschrijdende zorg ook betere en dus efficiƫntere zorg is. De komende jaren zullen we de resultaten zien. We moeten dan wel zorgen dat we duidelijk kunnen zien wat werkt en wat niet werkt. Daarbij zullen we zeker successen zien, maar ook uitdagingen en problemen. Wij willen dat de gemeente de ervaringen uitwisselt met andere gemeenten om van elkaar te leren en prestaties te vergelijken. De aandacht moet weer naar de zorg kunnen gaan in plaats van naar de administratie. Een voorwaarde voor decentralisatie is vertrouwen in de gemeentelijke overheid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018