Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale Energie Strategie

De Regionale Energie Strategie

In het verdrag van Parijs is afgesproken dat uitstoot van CO2 tot 2030 met 50% zal worden verminderd (ten opzichte van 1990). Eén van de belangrijkste wegen daarheen is het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen.

Tot 2030 zal dat voornamelijk moeten worden verwezenlijkt door gebruik van zon en wind. De roep om eerst te kijken naar zon op dak is gerechtvaardigd. Ook het aanleggen van zonnevelden voor energieproductie is gerechtvaardigd. De zon schijnt alleen overdag, terwijl de wind ook ‘s nachts waait. Zonlicht en wind zijn als basis voor energie aanvullend op elkaar. Eén enkele windmolen, geplaatst op een klein stuk grond wekt op jaarbasis evenveel energie op als 10 ha zonneveld.

Mede omdat zonnepanelen de elektriciteitsnetten sterker belasten dan windmolens vinden wij windmolens noodzakelijk. Dit alles in goed overleg met onze buurgemeenten. Dit is niet het hele verhaal. Windmolens kunnen niet te dicht op elkaar en niet te dicht bij bewoning staan, geluidsproductie en slagschaduw zijn van dien aard dat zorgvuldige plaatsing vereist is. D66 Oldenzaal is sterk voor gebruik van zon op dak, zonnevelden en plaatsing van windmolens, ook in Twente. Realisering van velden en molens moet in sterke samenspraak met de bevolking worden uitgevoerd met een betrokkenheid voor geïnteresseerde inwoners van minimaal 50%. Zo hebben inwoners niet alleen de onvermijdelijke lasten maar ook aantrekkelijke lusten. De lasten moeten eerlijk verdeeld maar ook de lusten.

Hoewel Oldenzaal weinig plaats heeft voor windmolens moeten wij actief onze inwoners informeren over de lusten en lasten daarvan, ook van molens die bij de grens met onze buurgemeenten staan.

D66 vindt dat de gemeente constructief moet meedenken over geschikte locaties. Daarnaast vindt D66 dat Oldenzaal een participatie- en inspraakproces moet inrichten. Door inwoners als investeerders mede-eigenaar te maken van lokale windmolens kunnen zij financieel profiteren. Hiermee ontstaat draagvlak en betrokkenheid. Wij maken er ons sterk voor dat inwoners van Oldenzaal kunnen participeren in windmolens in heel NO-Twente. Andere energiebronnen zoals kernenergie hebben nog een lange weg te gaan.

D66 is niet tegen kernenergie op zich, echter wel tegen de huidige vorm van kernenergie met Uranium en Plutonium. Wij zien toekomst voor het gebruik van Thorium. Echter moet deze techniek in tenminste de komende 10 jaar nog ontwikkeld worden tot een betrouwbare energiebron. Thorium kan een oplossing bieden voor de CO2 reductie in 2050 maar niet voor de vereiste CO2 vermindering in 2030. De energiedrager waterstof is geen energiebron, maar een energieopslagmiddel. Waterstof moet worden geproduceerd, kan worden opgeslagen en kan worden gebruikt voor het leveren van energie op momenten en plaatsen wanneer en waar elektriciteit niet voldoende mogelijk of beschikbaar is.

In de toekomst kunnen energiedragers wellicht worden geproduceerd met grote zonnevelden in zonrijke gebieden als het zuiden van Europa, het Midden-Oosten en de Sahara, maar dat vergt tijd.

Zeker voor de periode tot 2030 zijn zonnevelden en windmolens nodig om lokaal voldoende energie met voldoende leveringszekerheid te produceren. Participatie van onze inwoners is hier van groot belang.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2022