Steun ons en help Nederland vooruit

Privacy is van groot belang.

Privacy is van groot belang.

Van gemeente, bedrijven en inwoners wordt verwacht dat deze alle zorgvuldig met verkregen informatie omgaan. D66 vindt dat gegevens van inwoners en passanten slechts worden gevraagd, verzameld of bewaard voor zover strikt noodzakelijk. De gemeente is er mede verantwoordelijk voor dat gegevens verkregen van derden op de juiste wijze zijn verkregen.

Privacy is immers een groot goed.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2022