Steun ons en help Nederland vooruit

Participatie

Participatie.

Vaak worden onze inwoners laat bij een proces betrokken. Op het moment dat ze betrokken worden loopt de trein al. D66 wil dat onze inwoners eerder bij een proces betrokken en geïnformeerd worden. D66 volgt daarbij zoveel mogelijk de participatieladder; deze kent in basis 5 niveaus: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen. Eerder noemden wij dat beginspraak. Wanneer inwoners eerder bij een proces worden betrokken en dus het gevoel krijgen er toe te doen is de acceptatie achteraf vele malen beter.

Participatie is iets anders dan gelijk krijgen. We moeten het gesprek open en eerlijk voeren en bij beslissingen moet met iedereen zoveel als mogelijk rekening worden gehouden.

Bij de RES (Regionale Energie Strategie) moet zo snel mogelijk met onze inwoners in gesprek worden gegaan. De veranderingen die op ons afkomen zijn te groot om dit niet te doen.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2022