Steun ons en help Nederland vooruit

Openbare ruimte

Openbare ruimte.

Het is fijn voor de Oldenzaler te leven in een groene, veilige omgeving. D66 wil dan ook diverse groenvoorziening met oog voor gevarieerde natuur. Waar mogelijk extensief onderhoud, waar nodig intensief onderhouden.

D66 wil dat particulieren gestimuleerd worden hun tuinen zoveel mogelijk ‘natuurlijk’ in te richten. Hierdoor wordt regenwater goed opgevangen en in de grond opgenomen. Ook is dit bevorderlijk voor vogels en insecten. Gebruik van opvangmogelijkheden voor regenwater (regentonnen, regenkratten) wordt gestimuleerd.

Op het nieuw te ontwikkelen terrein ‘Jufferbeek-Noord’ wordt de landschapsstructuur behouden. De functies ‘ontmoeten’ en ‘verbinden’ kunnen deze structuur goed gebruiken. Het bestaande groen zal binnen deze functies worden behouden. Werken en ontspannen in het groen moet voor dit gebied het motto zijn. Voorkomen moet worden dat om financiële redenen dit gebied verwordt tot een traditioneel industriegebied.

Op andere bedrijventerreinen wordt de bestaande groenstructuur behouden en waar mogelijk uitgebreid.

Verspreid over Oldenzaal zullen laadpalen voor elektrische auto’s worden geplaatst. Eveneens worden bij fietsstallingsmogelijkheden de mogelijkheid geboden de elektrische fiets op te laden.

Plaatsing en onderhoud van ‘prullenbakken’ op plaatsen waar mensen zich ophouden is en blijft nodig om de openbare ruimte schoon te houden. Bijplaatsingen bij milieustraten (ondergrondse afvalcontainers) moeten worden voorkomen. Zo mogelijk wordt dit met aangepaste dynamische verlichting bestreden.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2022