Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs en jeugdzorg

Extra verbindingen moeten worden ontwikkeld tussen onderwijs en jeugdzorg, om het ontstaan of escaleren van problemen zoals taalachterstand, schoolverzuim, pesten, schulden en een instabiele thuissituatie te voorkomen. Deze problemen beïnvloeden onder meer de leerprestaties van kinderen en jongeren. Professionals uit de jeugdzorg hebben de expertise om deze problemen op te lossen. De school is de aangewezen plek om kinderen te helpen. D66 wil inzetten op preventie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018