Steun ons en help Nederland vooruit

Milieu en Omgevingswet

De inwoners van Oldenzaal hebben recht op een gezonde leefomgeving. De gemeente geeft in de Toekomstvisie duurzaamheid aan dat er op het gebied van luchtkwaliteit geen knelpunten zijn. Dat houdt volgens D66 niet in dat er geen aandacht meer voor moet zijn. Door het vervoer verder te verduurzamen, zal de kwaliteit verder kunnen worden verbeterd.

De Omgevingswet vervangt alle bestaande wetgeving met betrekking tot onze leefomgeving, zoals op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en verkeer. De rijksoverheid heeft onlangs aangegeven dat de Omgevingswet in 2021 zal worden ingevoerd. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente zich tijdig voorbereidt op de invoering van deze wet. D66 is van mening dat we niet hoeven te wachten tot 2021, maar dat bij nieuwe plannen alvast in de geest van de Omgevingswet wordt gewerkt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018