Steun ons en help Nederland vooruit

Mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen voor een naaste of dierbare uit vrije wil. Dit brengt voor de maatschappij natuurlijk een besparing op betaalde zorg met zich mee, maar dat is niet de hoofdreden dat D66 mantelzorg wil ondersteunen. D66 wil goede mantelzorgondersteuning zoals cursussen, tijdelijke overdracht van de mantelzorg aan anderen en een blijk van waardering, omdat wij geloven dat mantelzorg voor de zorgbehoevende ontzettend waardevol is en veelal comfortabeler. Een naaste weet toch vaak beter hoe iemand in elkaar steekt dan een zorgprofessional. En door mantelzorg blijven meer sociale verbindingen in de samenleving in stand. We willen dat de trend van eenzaamheid gekeerd wordt. Het komt het welzijn van ouderen ten goede als zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Jonge mantelzorgers hebben het recht om kind te zijn. D66 zal jeugdige mantelzorgers in Oldenzaal extra ondersteunen, zodat hun mantelzorginspanning niet ten koste gaat van hun eigen ontwikkeling.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018