Steun ons en help Nederland vooruit

Lokale regelgeving

Vanzelfsprekend is Oldenzaal, net als alle andere gemeenten, gebonden aan een groot aantal regels dat van bovenaf wordt opgelegd. Uiteraard begrijpen wij dat een maatschappij niet zonder regels kan, maar te vaak wordt nog in hokjes gedacht. De focus moet meer op de mens als geheel of bedrijf als geheel komen te liggen. Op die manier neemt het vertrouwen in de overheid toe.

Lokale regelgeving is vaak onnodig uitgebreid en omslachtig. D66 wil zich daarom richten op een maximale beperking van de lokale regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door in een vroeg stadium met de marktpartijen om tafel te gaan. Op die wijze is overmatige regelgeving vaak niet meer nodig: goede afspraken leiden tot een win-win situatie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018