Steun ons en help Nederland vooruit

Levensloopbestendig wonen

De trend naar kleinere huishoudens zet door. De afgelopen jaren zijn in Oldenzaal vele prijzige seniorenwoningen/appartementen gebouwd. In de goedkope klasse is er echter een gebrek. D66 wil voorkomen dat een alleenstaande oudere in Oldenzaal geen passende betaalbare woonruimte kan vinden en naar buurgemeenten moet verhuizen. D66 vindt dat in samenwerking met de WBO en de zorginstellingen meer huizen moeten worden gebouwd voor lagere inkomens. D66 pleit in dit kader dan ook voor het behoud van een blijverslening in Oldenzaal, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Deze lening investeert niet alleen in de aanpassing van woningen (levensloopbestendig wonen), maar verlicht ook de druk op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die zo beschikbaar blijft voor het financieren van de primaire zorgtaken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018