Steun ons en help Nederland vooruit

Keer de krimp

Ontwikkelingen in het hele land geven aan dat de jeugd/jongeren wegtrekken uit de gemeenten die niet tot de ‘grotere gemeenten’ behoren. Waar steden als Groningen, Utrecht en dichterbij Enschede blijven groeien, krimpen plattelandsgemeenten en kleine stedelijke gemeenten. Op het moment dat het proces van stedelijke krimp begint, start eveneens de terugloop van evenementen, winkels, horeca en verenigingen met als resultaat een teruglopende leefbaarheid. Dit moeten we in Oldenzaal zien te voorkomen. Juist Oldenzaal is een stad die enorm veel potentie heeft om de aankomende trend van krimp tegen te gaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018