Steun ons en help Nederland vooruit

Groen in de wijk

Om de onderhoudskosten terug te dringen, zijn grote delen van het openbaar gebied veranderd in gazon. Deze gazons hebben veelal een nuttige functie, bijvoorbeeld om te spelen en te recreëren, maar op plaatsen waar dit niet het geval is, zou kunnen worden gekeken of het mogelijk is deze om te vormen tot natuurgebied, bijvoorbeeld heide of bos.

Ook is in het verleden veel openbaar groen verkocht aan particulieren/ bedrijven. Dit heeft regelmatig geleid tot een verschraling van de kwaliteit van het openbaar groen: struiken maakten plaats voor schuttingen.

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners in een groene en natuurlijke omgeving wonen. Daarom wil D66 dat de gemeente terughoudend is bij het verkopen van openbaar groen aan particulieren en bedrijven. Ook willen wij graag dat de gemeente bij eventueel vrijkomen van bebouwing de optie ‘teruggeven aan de natuur’ meeneemt. D66 wil daarbij ruimte houden voor eventuele bewonersinitiatieven zoals stads(moes)tuinen, bloemenweides, het plaatsen van bijenkorven, (groene) speelparadijzen, etc.

Ook bij meer groen in de wijk is het van belang om de veiligheid te waarborgen. D66 denkt hierbij aan het bewaken van zichtlijnen voor het verkeer bij kruispunten. Er dient rekening te worden gehouden met de groeihoogte van beplanting en wildgroei.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018