Steun ons en help Nederland vooruit

Geluid

Geluidsoverlast is een veelomvattend probleem, bijvoorbeeld voor mensen die aan het spoor wonen. Voor geluidsoverlast vanuit bedrijven en wegen en spoorwegen bieden de milieuwetgeving en de ruimtelijke ordening veelal voldoende aangrijpingspunten om overlast te voorkomen of maatregelen af te dwingen. In Oldenzaal worden regelmatig grote en kleine evenementen georganiseerd. Deze evenementen (zoals de Boeskool is Lös, Twente Ballooning en festivals) bieden veel inwoners vertier en dragen bij aan een aantrekkelijke stad. De evenementen gaan wel vaak gepaard met geluidsoverlast. Wij zijn van mening dat overlast nooit helemaal kan worden voorkomen. Wel vinden wij dat de gemeente Oldenzaal de overlast moet beperken door goede afspraken met de organisatoren te maken. Belangrijk hierbij is ook dat de bewoners die overlast ervaren doorgaans goed worden voorgelicht.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018