Steun ons en help Nederland vooruit

Energiebesparing bestaande bouw

Woningbouwvereniging Oldenzaal (WBO) beheert ongeveer 4000 huurwoningen in onze stad en is daarmee een belangrijke speler in Oldenzaal. In het lopende ambitieplan (2016-2020) heeft de WBO zich voorgenomen om in 2020 de woningvoorraad gemiddeld op energielabel B te krijgen. D66 wil dat bij de nieuw te maken prestatieafspraken de ambitie verder wordt opgeschroefd naar minimaal energielabel B voor alle WBO-woningen in 2025.

D66 denkt dat er nog veel winst valt te behalen met energieprojecten bij particulieren. Wij denken dat een buurt- of straataanpak hiervoor een geschikt middel is. Een buurtaanpak biedt uitzicht op schaalvoordeel (wanneer meer mensen hetzelfde product inkopen, wordt dit product goedkoper), maar kan ook werken als stimulans: als de buren meedoen is de kans groter dat men zelf ook meedoet.

Voor veel mensen is de drempel om zelf te investeren in duurzame energiemaatregelen hoog. Elders in het land zijn initiatieven opgezet waarbij het energiebedrijf de investeringen doet. De bewoners kunnen dan via de energierekening afbetalen, bijvoorbeeld ter hoogte van het bedrag dat door die maatregelen is bespaard. De gemeente kan hierbij een faciliterende rol vervullen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018