Steun ons en help Nederland vooruit

Eigen energie-opwekking

Eigen energie-opwekking.

De gemeente moet volgens D66 het goede voorbeeld geven door alle daken van gemeentelijke gebouwen en braakliggende terreinen te benutten voor zonnepanelen. Bij de huidige stand van de techniek is het vaak ook al rendabel om niet alleen zonnepanelen op daken te plaatsen maar ook op gevels. Ook kan de gemeente inwoners stimuleren bij het oprichten van coöperaties met ondersteunende subsidies en kennisuitwisseling.

De huidige subsidies zijn gericht op de huidige eigenaar/bewoner. D66 wil onderzoeken of er een vorm van pandgebonden lening mogelijk is. Bij verkoop van de woning gaat de lening dan over op de volgende eigenaar. Enerzijds voorkomt dit dat de woningeigenaar die binnen afzienbare tijd vertrekt geen investeringen meer doet aan de woning en anderzijds dat “huisjesmelkers” niets doen.

Wij vinden dat de gemeente actief moet zoeken naar mogelijkheden en initiatiefnemers.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2022