Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame energie

Binnen het grondgebied van Oldenzaal is de ruimte voor windmolens en grote zonneparken beperkt. Om de beoogde doelstellingen op het gebied van duurzame energie te behalen, willen wij wel onderzoeken of er mogelijkheden zijn om, in samenwerking met omliggende gemeenten, enkele kleine windmolens en zonneparken te realiseren. Belangrijk hierbij is dat deze in het landschap passen en de hinder voor omwonenden beperkt is. D66 ziet mogelijkheden langs wegen (langs de A1 en langs de rondweg) en op bedrijventerreinen (tijdelijk gebruik).

D66 is een voorstander van meer zonnepanelen op meer daken. We zien graag dat de gemeente lokale initiatieven ondersteunt, zoals energiecoöperaties. Ook willen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van gezamenlijke inkoop van panelen.

In de agrarische sector loopt een aantal initiatieven waarbij bedrijven, in dit geval de melkcoöperatie, zonnepanelen op schuren plaatsen en daarvoor verder alles zelf regelen. De eigenaar krijgt hiervoor een vergoeding. D66 wil onderzoeken of dit (op kleinere schaal) ook mogelijk is in Oldenzaal.

D66 wil dat we op het gebied van energie nauw gaan samenwerken met de omliggende gemeenten. Alleen door samenwerking kunnen we projecten uitvoeren om de ambitieuze doelstellingen te realiseren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018