Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam bouwen

Bij nieuwbouw is nog veel duurzaamheidswinst te behalen. Duurzaamheid betreft niet alleen energie maar ook het gebruik van materialen. De praktijk wijst uit dat bij de bouw vaak wordt gekozen voor de minimale eisen. D66 wil dat de gemeente zich inzet door: – actieve voorlichting te geven aan initiatiefnemers – bij de vergunningverlening/planontwikkeling maximaal in te zetten op duurzaamheid – bij de gronduitgifte hogere duurzaamheidsafspraken te maken.

In het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat bij de aanleg van nieuwbouwwijken het wettelijk mogelijk wordt om af te zien van de aanleg van aardgasleidingen. D66 wil dat de gemeente bij alle ontwikkelingsplannen gaat bekijken of het mogelijk is om bouwkavels zonder de aanleg van aardgasleidingen aan te bieden.

D66 ondersteunt het voorstel voor ‘groene leges’, waarbij korting op de bouwleges wordt gegeven wanneer de initiatiefnemer kiest voor duurzaamheidsmaatregelen die verder gaan dan de wettelijke verplichting.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018