Steun ons en help Nederland vooruit

Demografische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen.

De laatste jaren is de samenstelling van onze inwoners aan het veranderen. We zien dat de vergrijzing toeneemt en weinig jongeren zich in Oldenzaal vestigen. Het is de taak aan de gemeente erop toe te zien dat voldoende voorzieningen geboden blijven worden voor alle leeftijdsgroepen om de leefbaarheid en levendigheid van onze stad te behouden.

Jongvolwassenen kunnen gebruik maken van de starterslening om een eerste woning te kunnen kopen. Ouderen krijgen mogelijkheden om in beweging te blijven (beweegcoaches en boeskoolfit). Voor jonge kinderen en jongeren is op dit moment weinig aanwezig.

Jufferbeek-Noord zou een ideale locatie zijn voor een (indoor)speelpark voor de kleinsten en een mooie centrale locatie voor vrijetijdsbesteding voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling van ‘ontmoeten en verbinden’. D66 juicht hierin initiatieven van ondernemers toe.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2022