Steun ons en help Nederland vooruit

Burgerparticipatie

Oldenzaal heeft al redelijk wat stappen gezet in de richting van burgerparticipatie. D66 wil deze consolideren en waar nodig uitbreiden. D66 stelt voor om de burgerparticipatie in een collegeakkoord niet alleen te noemen, maar ook meetbaar te maken. Er dient te worden onderzocht of het mogelijk is om een groep inwoners een eigen budget te geven. Voor inwoners is dit een mooie gelegenheid om te kijken hoe binnen de gemeente gelden worden besteed, hoe de omgeving wordt ingericht of hoe besparingen kunnen worden gerealiseerd. Dit vraagt om openheid bij de overheid. Als je immers van inwoners vraagt mee te denken in het bestuur, dan zullen zij ook willen weten hoe dat bestuur in de afgelopen jaren heeft gewerkt, hoe de gelden zijn uitgegeven en hoe de doelen zijn behaald. Dat vraagt om een vergaande openbaarheid en kwetsbaarheid van de gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018