Steun ons en help Nederland vooruit

Afval

Afval.

Ons afval bestaat uit producten die met veel energie en soms kostbare grondstoffen zijn geproduceerd. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid met betrekking tot afval geldt dan ook de volgende voorkeursvolgorde:
– voorkomen dat er afval ontstaat door het stimuleren van duurzaam aankopen;
– hergebruik van grondstoffen door optimaal te scheiden;
– het verbranden van de reststromen met gebruik van energiewinning.
Met gescheiden inzameling is het hergebruik spectaculair toegenomen. Het blijkt dat de kwaliteit van het gescheiden afvalstromen onder druk staat. Het gevolg hiervan is dat veel ingezamelde reststromen alsnog in de verbrandingsoven terechtkomen. Dit verbranden is ongewenst. Tot er een kosteneffectieve manier gevonden is voor na-scheiding blijft D66 voorstander van gescheiden inzameling. Enerzijds geloven wij dat dat de inwoner motiveert om bewuster met herbruikbaar materiaal om te gaan, anderzijds kan het kostenbesparend werken.

D66 wil extra aandacht voor het probleem van illegaal dumpen, zowel in de vrije ruimte als bij de milieupleintjes.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2022