Steun ons en help Nederland vooruit

Afval als grondstof

Ons afval bestaat uit producten die met veel energie en soms kostbare grondstoffen zijn geproduceerd. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid met betrekking tot afval geldt dan ook de volgende voorkeursvolgorde:

  • voorkomen dat er afval ontstaat door het stimuleren van duurzaam aankopen;
  • hergebruik van grondstoffen door optimaal te scheiden;
  • het verbranden van de reststromen met gebruik van energiewinning.

Met het gebruik van Diftar is het hergebruik spectaculair toegenomen. Uit berichten in de afvalsector blijkt dat de kwaliteit van het gescheiden afvalstromen wel onder druk staat. Het gevolg hiervan is dat veel ingezamelde reststromen alsnog in de afvaloven terechtkomen. Met deze aanpak spannen we het paard achter de wagen. D66 wil dat de gemeente Oldenzaal, samen met haar partners in de afvalketen, de effecten van Diftar gaat monitoren en evalueren. Wanneer dit nodig is, zullen maatregelen moeten worden doorgevoerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018