Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Warmtevisie ontbreekt in Meerjarenuitvoeringsplan

d.d. 28 november 2022

 

Motie MJUP 2023-2026 – warmtevisie

De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 28 november 2022,

Constaterende dat:

–  in de MJUP 2023-2026 onder het hoofdstuk Warmtevisie geen noodzaak is geconstateerd om de programmering aan te passen op de warmtevisie.

– in hetzelfde hoofdstuk wordt aangegeven dat de verwachting is dat vanaf 2030 daadwerkelijk de uitvoering van de warmtevisie start

– per 2030 het de bedoeling is dat de CO2 uitstoot met 55% is verminderd

Overwegende dat:

– met een start van werkzaamheden in het kader van de warmtevisie in 2030 de doelstelling van CO2 reductie niet wordt gehaald.

– de planning van de uitvoering van de warmtevisie in de uitvoeringsplannen van deze visie thuishoren.

roept het college op om:

– in de volgende versie van het MJUP weg te nemen dat de verwachting is dat uitvoering van de warmtevisie vanaf 2030 daadwerkelijk start.

– in de volgende versie van het MJUP op te nemen dat werkzaamheden zoveel als mogelijk rekening houden met noodzakelijk werkzaamheden in het kader van de warmtevisie.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Aldus getekend d.d. 28 november 2022.

Gepubliceerd op 07-12-2022 - Laatst gewijzigd op 07-12-2022