Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen over ventilatie van scholen.

Sinds maart van dit jaar is Nederland met de hele wereld in de ban van het Covid-19 virus. Met genomen en nageleefde maatregelen is de besmettingsgraad met bijbehorende medische consequenties binnen Nederland na enige tijd op acceptabel niveau gekomen.

De laatste weken is als gevolg van met name lokale bijeenkomsten de besmettingsgraad weer aan het stijgen, opmerkelijk met name bij mensen op lagere leeftijd. Verder wordt verwacht dat in het najaarsseizoen de besmettingsgraad algemeen weer zal stijgen. Dit laatste omdat in dit seizoen mensen meer binnen verblijven en de ventilatie in de binnenruimten minder is dan in het warmere zomerseizoen. Gebrek aan ventilatie is mede een vermoedelijke oorzaak van verspreiding van het virus.

Op maandag 17 augustus begint in Noordelijk Nederland – inclusief Oldenzaal – het nieuwe schoolseizoen. Scholen hebben de verantwoordelijkheid de leerlingen en het personeel een veilige omgeving te bieden. Aangenomen mag worden dat de scholen hier hun uiterste best voor doen. In het voorjaar hebben de scholen hun uiterste best gedaan leerlingen deels op afstand hun lessen te doen volgen. De leraren en degenen die hen daarbij hebben geassisteerd verdienen hiervoor een groot compliment.

Nu met het begin van het nieuwe schooljaar de leerlingen weer op de locatie van de scholen worden verwacht om op de gebruikelijke manier onderwijs te ontvangen willen wij graag een zorg delen met het college, in de hoop dat het college de raad kan meedelen dat deze zorg enerzijds terecht, anderzijds onnodig is.

Om verspreiding van het virus binnen een onderwijslokaal en de schoollocatie tegen te gaan is een goede ventilatie nodig. Deels kan dit worden bereikt dan wel ondersteund door het open houden van ramen. Dit laatste is voor het komend najaar- en winterseizoen niet optimaal voor zowel de leerlingen als voor het energieverbruik.

Een minimumeis voor ventilatie is het ‘bouwbesluit’. Dit bouwbesluit is in de loop van de jaren aan de stand van techniek en eisen aangepast. Het bouwbesluit houdt (nog) geen rekening met het Covid-19 virus. Het is mogelijk dat oudere schoolgebouwen niet aan de huidige minimumeisen van het bouwbesluit voldoen. Ook kan als gevolg van wisseling van functie van lokalen de ventilatie voor een lokaal niet meer voldoen aan de eisen.

Ook verplaatsingsruimte (trappen, gangen) kunnen bij oudere gebouwen mogelijkerwijs niet meer aan het bouwbesluit kunnen voldoen, wat mogelijk negatieve gevolgen heeft in deze tijd van Covid-19.

Wij hebben voor het college de volgende vragen:

1. Is voor alle schoolgebouwen, hun lokalen en verplaatsingsruimten voldaan aan de minimumeisen van het huidig bouwbesluit om hiermee de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan?

2. Indien hieraan op dit moment niet wordt voldaan, welke maatregelen worden in overleg met de betreffende scholen genomen om alsnog een veilige omgeving te bieden?

3. Welke maatregelen worden genomen dan wel zijn nodig om de broodnodige ventilatie niet in strijd te doen zijn met de wens van zuinig energieverbruik?

Wij vragen het college om beknopte antwoorden. Tijd die nodig is voor uitgebreide beantwoording mag het college steken in het bevorderen van een veilige onderwijsomgeving.

Gepubliceerd op 21-08-2020 - Laatst gewijzigd op 27-11-2020