Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Voorlopig ontwerp van de RES Twente 1.0

Voorzitter,

Voor ons ligt het voorlopig ontwerp van de Regionale Energie Strategie Twente 1.0.

Wij onderschrijven de doelstelling van de RES volledig. Het is belangrijk op duurzame manier energie ter beschikking te krijgen en te houden. Dit met zicht op betaalbaarheid en natuurbehoud.

We gaan omwille van efficiëntie nu niet in op de individuele technische rol van Oldenzaal. Wel zouden wij graag zien dat Oldenzaal zijn rol en ambities – ook die binnen de NO-Twente gemeenten – duidelijk zou vastleggen. Deze wens is geheel in lijn met de conclusies van het rekenkameronderzoek “sturen met beleidsindicatoren’ en besproken aanbevelingen van de auditcommissie die binnenkort naar de raad worden gestuurd.

Het bod van de NO-Twente gemeenten is met 100 GWh verlaagd naar 225 GWh. Dit op basis van gevonden getallen voor het energieverbruik. Waarom zijn deze getallen niet door een onafhankelijke partij geverifieerd?

D66 hecht grote waarde aan participatie. Wij lezen daarover op pag 24
“Iedere gemeente in Twente geeft daar op eigen wijze invulling aan.“.
Ook lezen wij:
“Echter stopt de beleidsparticipatie niet bij het afronden van de RES Twente 1.0.”.
Lezen wij hier niet dat de samenleving op dit moment al moet zijn geïnformeerd en betrokken bij het document wat wij op dit moment bespreken en binnenkort gaan goedkeuren? Terecht dat dit zou moeten zijn gedaan, het gaat over een immense verandering in onze energieopwekking en consumptie!

D66 stemt in met de zorgvuldige plaatsing van windmolens, maar maakt zich zorgen over het Twents landschap. We zien dat dit landschap langzaam verandert: industrieterreinen worden aangelegd en uitgebreid zonder inpassing in het landschap, houtwallen worden weggenomen. Graag zien we dat met de plaatsing van molens tegelijk zorg wordt besteed aan behoud van het Twents landschap. Niet alleen in het kader van de RES, ook buiten dit kader. Twente is een toeristisch regio door het aantrekkelijk landschap. Laten we dat vooral zo houden!

Vanwege ons streven naar inwonersparticipatie en het prikkelen van initiatieven, pleiten wij ervoor dat lokale ondernemers en coöperaties de mogelijkheid hebben kleinschalige initiatieven uit te voeren. Wanneer deze initiatieven een rendabele bedrijfsvoering laten zien weten wij niet waarom deze initiatieven zouden moeten worden tegengehouden. Het zou treurig zijn als door ons gestelde regelgeving onze inwoners het niet mogelijk wordt gemaakt om duurzame plannen uit te voeren. Zulke initiatieven zouden wij juist moeten omarmen.

Bij plaatsing van molens – groot of klein – moet niet alleen rekening worden gehouden met kwetsbare objecten, zoals woningen. Duidelijk moet worden aangegeven dat rekening wordt gehouden met het welzijn van omwonenden. Hierbij horen geluidsniveaus en slagschaduwen zeker tot de criteria.

Verder zien we graag dat plaatsing van windmolens niet slechts in clusters zou moeten plaatsvinden. Plaats deze juist op een manier met een gevarieerd landschap als resultaat.

Al met al hebben wij in totaal 5 moties en 3 amendementen die wij in willen dienen.

Tot zoverre onze eerste termijn voorzitter.

Gepubliceerd op 19-04-2021 - Laatst gewijzigd op 15-05-2021