Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma 2018

 

Hier vind je het verkiezingsprogramma 2018 van D66 Oldenzaal.

Klik op de link of op de afbeelding om het verkiezingsprogramma te downloaden.

Het programma is geschreven en vastgesteld door de leden van D66 Oldenzaal. Ook niet-leden konden daarbij hun input geven. Wij bedanken iedereen die heeft meegedacht en meegewerkt aan de totstandkoming van dit programma.

 


 

D66 Oldenzaal in het kort

Onderwijs voor iedereen
D66 wil voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor inburgeraars.

Beginspraak
D66 wil dat de inwoners eerder betrokken worden bij nieuwe plannen. Dit leidt tot meer draagvlak. Wij noemen dit ‘Beginspraak’.

Passend woningaanbod
D66 wil vraag en aanbod van huur- en koopwoningen meer op elkaar aan laten sluiten. Uitgangspunt blijft om zo duurzaam mogelijk te bouwen.

Toegankelijke zorg
D66 wil zorg van goede kwaliteit die voor iedereen toegankelijk blijft. Daarbij gaan wij uit van wat mensen wél kunnen, in plaats van wat ze niét kunnen. Mantelzorgers verdienen onze waardering en ondersteuning.

Duurzame mobiliteit
D66 streeft naar duurzame mobiliteit door het gebruik van de fiets en elektrische auto stimuleren, meer mogelijkheden te bieden voor carpoolen, goed openbaar vervoer en verruiming van bustijden.

Aantrekkelijke en toegankelijke leefomgeving
D66 streeft naar een aantrekkelijke leefomgeving die voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen die gebruikmaken van bijvoorbeeld een rollator, rolstoel of kinderwagen.

Duurzame energie
D66 wil samen met buurgemeenten onderzoeken of kleine zonneparken en windmolens kunnen worden aangelegd en lokale initiatieven voor de opwekking van duurzame energie stimuleren.

Samenwerken in de (eu)regio
Uitdagingen als digitalisering en de veranderende arbeidsmarkt worden effectiever aangepakt door samen te werken met andere gemeenten, zowel binnen als over de grens.

Gepubliceerd op 29-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018