Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Tussenevaluatie Corona

Raadsvergadering 22 maart 2021

Voorzitter,

Wat een gek jaar hebben wij achter de rug. De vergaande landelijke coronamaatregelen hadden en hebben nog steeds grote impact op het leven van al onze inwoners, van jong tot oud. De tussenevaluatie corona ligt voor ons.

Vooraf willen wij onze complimenten aan het college geven voor het snel ingrijpen in de organisatie. Nog meer complimenten aan het personeel, wat zo goed en zo kwaad als mogelijk de taken ook thuiswerkend zorgvuldig bleven uitvoeren.

Dan nu onze inhoudelijke reactie.

Op de eerste plaats zijn we zijn blij dat het college ervoor kiest ondersteuningsgelden van het rijk te besteden volgens de door het rijk ingesteld lijn, aangeduid als ‘scenario 2’.
Voor cultuur vragen wij het college ook vast te houden aan deze keuze. Het nog besteedbaar bedrag zal hard nodig zijn om de culturele sector in Oldenzaal overeind te houden. Terecht wordt aangegeven dat de culturele infrastructuur voor Oldenzaal van vitaal belang is.

Steun is nodig voor bekende en minder bekende verenigingen en clubjes. Niet om te pamperen, wél om te overleven.

Ten tweede balen wij er enorm van dat de wethouder ons keer op keer van eenzelfde reactie voorziet zodra wij over het onderwijs beginnen. Dit vindt D66 onterecht, juist nu, een tijd van crisis. Ja, wij begrijpen dat het schoolpakket niet onze verantwoordelijkheid of taak is. Wij hebben echter wel de taak faciliterend op te treden richting scholen, juist nu. Ook scholen hebben het moeilijk en moeten door alle landelijke maatregelen continu omschakelen. De ene school gaat het makkelijk af, de andere school valt het wat zwaarder. Afhangende van de thuissituatie van leerlingen en digitaliseringsmogelijkheden van de school en de leerlingen.

Door al het thuisonderwijs konden we volgens minister Slob er vanuit gaan dat veel leerlingen het jaar over zouden moeten doen. Uiteraard gaat het dan met name om kansarme kinderen. Beweert onze wethouder dat het NIET onze taak is om hulp te bieden aan deze kansarme kinderen? Ja, zowel school als de gemeente (met stichting leergeld en de zomerschool) doen hun best. Maar wethouder, is dit geen uitzonderlijke situatie waar ook de gemeente moet zoeken naar wat haar rol is? Daarom hebben wij op 18 januari al schriftelijke vragen gesteld over studieachterstand en huiselijk geweld om te achterhalen wat überhaupt bekend is bij de gemeente en wat er gedaan wordt om deze kansarme kinderen daar waar het kan verder te helpen.

Impuls kan veel voor kansarme kinderen betekenen, door bijvoorbeeld bij ze thuis langs te gaan en bijles te geven. Kan Impuls deze taak uitvoeren binnen hun budget uitvoeren? We horen graag een antwoord hierop. Ook willen wij weten hoe andere gemeentes tijdens corona kansarme kinderen hulp bieden.

Ten derde merken wij op dat wegens de coronamaatregelen nieuw beleid voor een integrale klimaatvisie nog niet is opgestart. Dit is na ons herhaaldelijk aandringen jammer en nalatig te noemen. Beter was geweest om de status quo te accepteren en met de riemen te roeien die mogelijk zijn. Feit is dat er vertraging is van een jaar en het lijkt het college weinig te doen.

Ten slotte nog een opmerking over de organisatie. Volgens de evaluatie is een onderzoek nodig om ‘zo goed mogelijk activiteitgericht te werken om de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen’. Is het college van plan om het thuiswerken mee te nemen? Is het een idee om dit soort onderzoeken met hulp van stagiaires uit te voeren?

Tot zoverre onze eerste termijn.

Maarten van der Waal
Mari Ailo-Zaia

Gepubliceerd op 22-03-2021 - Laatst gewijzigd op 15-05-2021