Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Beantwoording schriftelijke vragen over het werken op afspraak

Schriftelijke vragen

Ongeveer een maand geleden heeft de fractie van D66 Oldenzaal schriftelijke vragen gesteld over het werken op afspraak. Sinds ongeveer een jaar moet bijna altijd een afspraak gemaakt worden voor een baliebezoek. Voor de gemeente zorgt dit ervoor dat zij efficiënt om kan gaan met bezoeken aan de balies en voor onze burgers betekent dit dat wachttijden zoveel mogelijk worden voorkomen.

Een van de mogelijkheden om deze afspraak te maken is door het formulier op de website van de gemeente. Een manier waar steeds meer gebruik van wordt gemaakt. Onze fractie kreeg echter signalen dat bij het digitaal maken van een afspraak gegevens werden gevraagd die niet nodig zijn. Als hier bijvoorbeeld fictieve gegevens worden ingevuld heeft dit verder geen gevolgen voor het doel van de afspraak.

Reden genoeg voor onze fractie om hier schriftelijke vragen over te stellen. Raadslid Andreas Boers: “D66 vindt het belangrijk dat de gemeente de privacy van onze inwoners hoog in het vaandel heeft staan en deze zo goed mogelijk probeert te beschermen. Het is daarom belangrijk dat er alleen gevraagd wordt om relevante informatie.”

Beantwoording door het college

Gegevens voor de afspraak

Inmiddels hebben we de antwoorden op onze schriftelijke vragen mogen ontvangen. Daaruit blijkt dat wel een achterliggende reden is om gegevens zoals geboortedatum of e-mailadres op te vragen. De geboortedatum wordt gebruikt om iemand bij de digitale zuil bij de ingang van het stadhuis te herkennen. Het e-mailadres wordt gebruikt om eventueel een reminder te sturen, de afspraak te verzetten of annuleren. Het college geeft daarnaast aan dat het verwerken van deze informatie niet strikt noodzakelijk is voor het maken van een afspraak. Ook is bekeken welke mogelijkheden er zijn om de huidige werkwijze te veranderen zodat deze gegevens niet meer nodig zijn, bijvoorbeeld door het melden bij de balie, of de toegang tot de afsprakenmodule te laten koppelen aan DigiD. Op dit moment kan de leverancier alleen nog niet aangeven wat het resultaat van een aanvraag hiertoe zou zijn.

Naar aanleiding van onze vragen is ook gekeken naar de veiligheid van de verbinding waarmee gegevens verstuurd worden. De communicatie van en naar de software van de gemeente verloopt via versleutelde verbindingen. Deze worden beveiligd met de hoogste beveiligingscertificaten die er op dit moment zijn.

Samengevat zijn de gegevens dus niet strikt noodzakelijk nodig, maar vanwege de dienstverlening richting de burger en de manier waarop de gegevens beveiligd worden ziet het college op dit moment niet de noodzaak om de werkwijze aan te passen. Wél is bij de leverancier het verzoek gedaan om te kijken of koppeling met DigiD mogelijk is.

D66 waardeert het dat het college het verzoek bij de leverancier heeft gedaan om de toegang tot de afsprakenmodule te koppelen aan de DigiD en we volgen de ontwikkelingen hiermee dan ook op de voet.

Opslag van gegevens

Tot slot vroegen we naar de termijn waarin gegevens uit de systemen verwijdert worden en of dit gecontroleerd wordt. Gegevens worden niet verwijderd, maar worden geanonimiseerd. De gemeente gebruikt de anonieme gegevens namelijk voor bestuurlijke informatie (aantal afspraken, tijdstippen en duur van de afspraken). In de nabije toekomst zal de software een nieuwe release krijgen. Daarmee wordt het wel mogelijk om de persoonlijke gegevens helemaal uit de systemen te verwijderen.

Namens de fractie van D66 Oldenzaal,

Andreas Boers

 

 

Gepubliceerd op 03-06-2017 - Laatst gewijzigd op 11-06-2020