Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen vergoeding strooidienst

Geacht college,

De gemeente Oldenzaal is, in het kader van onderhoud aan wegen, verplicht wegen binnen de gemeentegrenzen begaanbaar te houden tijdens de winter. Vele medewerkers van de gemeente Oldenzaal zijn tijdens deze winterperiode op pad om onze wegen veilig te houden.

Onlangs heeft de fractie van D66 Oldenzaal diverse signalen van betrokken medewerkers ontvangen dat het soms nogal eens schort aan tijdige uitbetaling van de vergoeding die zij voor de strooidiensten behoren te ontvangen.

Naar aanleiding daarvan heeft onze fractie de volgende vragen:

1. Klopt het dat een deel van de medewerkers die werkzaam zijn in de strooidienst de vergoeding via de afdeling Werk, Inkomen & Zorg (WIZ) van de gemeente Oldenzaal ontvangt?

2. Op welke schaal wordt gebruik gemaakt van medewerkers die via de afdeling WIZ uitbetaald worden ten opzichte van medewerkers die werkzaam zijn via de afdeling Stadswerken?

3. Wordt er naast medewerkers van de gemeente Oldenzaal nog gebruik gemaakt van medewerkers van externe bedrijven? Zo ja, hoe ontvangen deze hun vergoeding?

De gladheidsbestijdingsploeg van de gemeente Oldenzaal is ieder jaar actief van 1 november tot 1 april. Dat betekent dat er voor het winterseizoen 2015-’16 geen inzet meer zal zijn.

4. Binnen welke termijn ontvangen medewerkers die via de afdeling WIZ werkzaam zijn doorgaans hun vergoeding? Zijn bijvoorbeeld alle vergoedingen aan deze medewerkers voor het winterseizoen 2015-’16 al uitgekeerd?

5. Deelt de portefeuillehouder onze mening dat de betrokken medewerkers uiterlijk één maand na een strooidienst de vergoeding voor deze strooidienst ontvangen en gaat deze er op toezien dat deze vergoedingen in de toekomst tijdig aan de betrokken medewerkers worden uitbetaald?

Namens de fractie van D66 Oldenzaal,

Andreas Boers
Raadslid

Gepubliceerd op 01-06-2016 - Laatst gewijzigd op 11-06-2020