Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen oliebollenkraam

Oldenzaal, 31-12-2016

Voorzitter,

Onze lokale ondernemers zijn de hoeksteen van onze lokale economie en daarmee van essentieel belang voor het toekomstbeeld van onze stad. De mening van D66 Oldenzaal is dat we onze lokale ondernemers dan ook, binnen de geldende wet- en regelgeving, de ruimte moeten geven om te ondernemen. Als overheid moeten we zo min mogelijk in de weg staan.

Tot onze verbazing hebben we echter moeten constateren dat de gemeente toch een lokale ondernemer in de weg is gaan staan door een standplaats voor een oliebollenkraam te vergeven vrijwel naast een lokale ondernemer die zelf oliebollen verkoopt. Dit nadat er in het verleden al eens commotie is geweest over lokale ondernemers die tijdens evenementen concurrentie recht voor hun deur krijgen.

Omdat wij beseffen dat de situatie voor dit jaar niet ongedaan gemaakt kon worden, hebben wij besloten om te wachten met het stellen van deze vragen tot na sluiting van de oliebollenverkoop. Nu deze echter voorbij is, willen wij u de volgende vragen stellen:

1) Hoe heeft het kunnen gebeuren dat uitgerekend op deze positie een standplaats voor een oliebollenkraam is vergeven?
2) Hoe kunnen we voorkomen dat een soortgelijke situatie zich in de toekomst voor zal doen?
3) Is het een idee om bij het vergeven van dergelijke standplaatsen lokale ondernemers en omwonenden binnen een straal van bijvoorbeeld 200 √° 300 meter actief te informeren? De kosten hiervoor kunnen verrekend worden met de leges voor de vergunning.
4) Is het college van mening dat er een gebrek aan verkooppunten voor oliebollen is in Oldenzaal die het noodzakelijk maakt om een standplaats te gunnen aan een oliebollenkraam?
5) Is het college met ons van mening dat standplaatsen voor mobiele verkooppunten vooral een aanvulling moeten zijn op het lokale aanbod en niet een toename van de concurrentie?

Namens de fractie van D66 Oldenzaal,

Yuri Ankoné

Gepubliceerd op 31-12-2016 - Laatst gewijzigd op 11-06-2020