Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen D66: Studieachterstand kwetsbare kinderen

Schriftelijke vragen van D66 Oldenzaal over studieachterstand kwetsbare kinderen.
20-jan-2021

Geacht college,

D66 Oldenzaal maakt zich sterk voor kansengelijkheid in het onderwijs. De corona maatregelen zorgen er helaas voor dat de kansenongelijkheid toeneemt. Redenen van deze toename zijn: de afwezigheid van digitale middelen, ouders die onvoldoende kundig zijn om hun kinderen met hulpvragen te helpen, ouders met gebrekkige opvoedvaardigheden, het ontbreken van structuur en ruimte in de thuissituatie om goed aan de slag te gaan, de onveilige thuissituatie of armoede. Op de website van de Rijksoverheid lezen wij dat kwetsbare kinderen wel naar school mogen. Ik citeer:

“Alle scholen gaan over op onderwijs op afstand, maar kinderen in een kwetsbare positie kunnen wel naar school. Het is aan de school, waar nodig in overleg met de gemeente, om te bepalen om welke leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en nieuwkomers. Ook gaat het om leerlingen die thuis geen veilige basis hebben of die thuis onvoldoende begeleiding kunnen krijgen bij het leren.
Of een leerling in een kwetsbare positie naar school gaat, wordt door de school bepaald, in overleg met de gemeente en ouders/verzorgers. Voor de leerling geldt in ieder geval de verplichting om het aangeboden onderwijsprogramma te volgen, dan wel op school of thuis.”

D66 Oldenzaal wil daarom graag de volgende vragen beantwoord zien:

  1. Hoeveel kinderen/jongeren in het basis- en voorgezet onderwijs maken momenteel gebruik van de noodopvang op scholen? Wat zijn de redenen waarom deze kinderen/jongeren naar de noodopvang komen?
  2. Hoeveel daarvan komen vanwege hun kwetsbare situatie naar de noodopvang?
  3. Is er, naast hulp vanuit de scholen, al sprake van digitale middelen die in bruikleen gegeven worden vanuit gemeente/stichting leergeld/Impuls?
  4. Hoeveel kinderen/jongeren zijn door leraren aangemerkt als ‘kwetsbaar’ en komen om die reden naar de noodopvang?
  5. Worden op dit moment alle kwetsbare kinderen waarbij melding is gemaakt van een onveilige thuissituatie (bijvoorbeeld via docent of jeugdzorg) verplicht naar de noodopvang te komen? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke aanpak hanteren scholen en gemeente om kinderen met kans op een kwetsbare en/of onveilige thuissituatie in het vizier te hebben/houden?
  7. Wordt er al nagedacht hoe de ontstane studieachterstand nog enigszins ingehaald kan worden?

In afwachting van uw reactie verblijven wij.

 

Een vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66 Oldenzaal
Mari Ailo-Zaia

Gepubliceerd op 20-01-2021 - Laatst gewijzigd op 15-05-2021