Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen alternatieven Vijfhoek

Voorzitter,

Woensdagochtend 1 juni hebben we als raad de stukken mogen ontvangen horende bij de uitgewerkte alternatieven voor de Vijfhoek. Uit deze stukken blijkt dat diverse externen betrokken zijn geweest bij het uitrekenen van de alternatieven. Logisch, want het is niet te verwachten dat de gemeente alle kennis op dit vlak zelf in huis heeft. Dit roept echter wel twee vragen op. Wij willen u verzoeken om deze vragen bij voorkeur voor de behandeling in het politiek forum van 13 juni te beantwoorden.

1. Wat heeft het gekost, aan interne en externe kosten, om deze alternatieven door te rekenen?
2. Zijn er onderwerpen naar achteren geschoven om ambtelijke inzet vrij te maken om de alternatieven uit te rekenen?

Namens de fractie van D66 Oldenzaal,

Yuri Ankoné
Fractievoorzitter

Gepubliceerd op 04-06-2016 - Laatst gewijzigd op 11-06-2020