Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen aanleg zonnepanelen sportverenigingen

Voorzitter,

Nog geen dag nadat we in het politiek forum hebben gesproken over duurzaamheid, konden we op de site van Tubantia lezen dat niet alleen de D66 fractie van mening is dat het allemaal sneller kan en moet. Ook de Oldenzaalse sportverenigingen willen maar wat graag aan de slag met duurzaamheid, maar raken gefrustreerd door het tempo van de gemeente. Volgens de voorzitter van Quick ‘20 benadert de snelheid waarmee de gemeente uitvoering geeft aan haar duurzame ambities die van een schildpad.

In de ogen van D66 is het met name spijtig dat bestuurders van sportverenigingen dit gevoel hebben, daar wat ons betreft juist sportverenigingen kunnen zorgen voor een enorm vliegwieleffect bij het bereiken van onze ambities op het terrein van duurzaamheid.

In onze optiek zou het ideaal zijn wanneer de sportverenigingen zo spoedig mogelijk zonnepanelen kunnen plaatsen. Als D66 kijken we echter verder dan alleen de panelen die bij de verenigingen te plaatsen zijn. Hoe mooi zou het immers zijn wanneer een groot aantal leden van deze verenigingen tegelijkertijd deze panelen zou plaatsen?

Wij zouden graag zien dat de verenigingen hun leden de mogelijkheid gaan bieden om gezamenlijk met hun vereniging panelen in te kopen. Hierdoor zal de prijs voor zowel vereniging als leden dalen, wat deze investering stukken interessanter maakt. Hiermee kan het aantal vierkante meters zonnepanelen in Oldenzaal in korte tijd enorm uitbreiden.

Door de installatie te gunnen aan een bedrijf uit Oldenzaal of de directe nabijheid kan er gelijk een positief werkgelegenheidseffect behaald worden. Dit naast een forse stap richting het energieneutraal maken van de gemeente Oldenzaal.

Om dit alles mogelijk te maken, is er wel een revolverend fonds nodig, zoals afgelopen maandag besproken. Dit fonds werd nu nog geplaatst bij het doorkijkje naar 2017. Volgens D66 moet je echter het ijzer smeden wanneer het heet is, en het ijzer is nu heet.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1) Bent u bereid om zo spoedig mogelijk, bij voorkeur nog dit jaar, een revolverend fonds op te zetten, waarmee dergelijke initiatieven mogelijk worden gemaakt?

2) Wanneer verwacht u dat dit fonds in gebruik zou kunnen worden genomen?

3) Bent u bereid om samen met de sportverenigingen te kijken naar de mogelijkheden om de verenigingen samen met hun leden zonnepanelen aan te laten schaffen?

Wij begrijpen dat de sportverenigingen graag een renteloze lening willen. In onze optiek is dit echter niet noodzakelijk. Een bescheiden rentepercentage om de onkosten voor de gemeente (gedeeltelijk) te dekken lijkt ons meer op zijn plaats. Hiermee voorkomen we dat een te vormen revolverend fonds langzaam leeg zal raken doordat de overhead niet afgedekt is. Wij verwachten dat de te vragen rente voor de gebruikers in het niet valt ten opzichte van de te behalen voordelen.

4) Deelt u onze mening dat het beter is om wel rente te vragen, om de kosten te dekken?

Namens de fractie van D66 Oldenzaal,

Yuri Ankoné

Fractievoorzitter

Gepubliceerd op 02-06-2016 - Laatst gewijzigd op 11-06-2020