Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Parkeermotie

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 13 november 2017;

Constaterende dat:

  • In een vorige raadsperiode ia aangegeven dat er straten zijn in de ring rondom het centrum waar het betaald parkeren de gemeente meer kost dan opbrengt;
  • De parkeerdruk in de binnenstad sindsdien is afgenomen;

Overwegende dat:

  • Door de afgenomen parkeerdruk, mogelijk niet meer overal het middel van betaald parkeren noodzakelijk is;
  • Er, kijkende naar de eerste constatering in deze motie, mogelijk straten of delen van straten zijn waar het betaald parkeren afgeschaft kan worden zonder nadelige financiĆ«le gevolgen voor de gemeente;
  • Inwoners van de binnenstad geld kunnen besparen indien zij geen parkeervergunning meer nodig hebben;

Draagt het college op om:

  • Binnen afzienbare tijd te controleren of er straten zijn met betaald parkeren in de ring om het Oldenzaalse stadshart, waar de kosten hoger of gelijk zijn aan de opbrengsten van het betaald parkeren;
  • Deze straten op te nemen in een lijst, voorzien van een advies per straat of betaald parkeren hier wel of niet afgeschaft kan worden en waarom, en deze lijst te delen met de raad;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Gepubliceerd op 23-12-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018