Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Open brief over In den Vijfhoek aan de Oldenzaalse gemeenteraad

Collega raadsleden,

Na lang wikken en wegen hebben we als D66 besloten om dit ongebruikelijke middel in te zetten. Een open brief over een onderwerp waar we als raad morgen over debatteren en een voor de stad uiterst belangrijke beslissing gaan nemen. Deze brief gaat dus over de revitalisering van winkelcentrum In den Vijfhoek.

Deze brief gaat meer specifiek over het mogelijk uitstellen van belangrijke onderdelen van het besluit dat we morgen als raad moeten nemen. Een uitstel dat door sommigen gewenst is om de vanuit de raad ontwikkelde alternatieve plannen door te rekenen.

Alternatieve plannen die vooral de betrokkenheid van de raad met het wel en wee van ons stadshart laten zien en daarom alleen al op sympathie mogen rekenen. Alternatieve plannen echter die ook een ernstige tekortkoming kennen, ze kunnen niet rekenen op de steun van twee direct betrokken partijen: Unibail-Rodamco en de bibliotheek.

Unibail-Rodamco doet als enorme beursgenoteerde investeringsmaatschappij alleen investeringen die aan bepaalde rendementsverwachtingen voldoen. Een extra entree voor het winkelcentrum zorgt voor diffuse bezoekersstromen en die zijn weer van invloed op de huurprijzen die gevraagd kunnen worden. Deze zullen dan lager zijn, waardoor de benodigde investering niet langer voldoet aan de rendementseisen. Unibail-Rodamco zal dus simpelweg niet investeren als er een extra ingang voor het winkelcentrum moet komen.

De bezwaren van de bibliotheek zijn ook volledig normaal. Een extra ingang voor de bibliotheek zal leiden tot passanten die door de bibliotheek lopen richting winkelcentrum. Dit zorgt voor onrust op een plek waar juist rust gewenst is en staat haaks op de verwachtingen die de gemeente uit heeft gesproken middels de uitvoeringsovereenkomst met de bibliotheek. Ja, de gemeente is subsidieverstrekker van de bibliotheek, maar dat wil nog niet zeggen dat we wat te zeggen hebben over het aantal ingangen. Als gemeente kunnen we eisen stellen aan inhoudelijke doelstellingen en prestaties, het wat dus. Zodra we ons als subsidieverstrekker bemoeien met het hoe, begeven we ons op een hellend vlak. Gaan we echt voortaan gesubsidieerde instellingen beoordelen op het aantal ingangen?

We zijn dus nu in een situatie gekomen dat er alternatieve plannen liggen waarvoor bij de betrokken partners geen enkele steun is. Wat is dan de toegevoegde waarde van uitstel om deze plannen door te rekenen? Die toegevoegde waarde is er niet. Dus wie maken we wat wijs door nu voor uitstel te kiezen?

Uitstel heeft wel enkele negatieve gevolgen. Om te beginnen zorgt het uitstel voor extra kosten. Plannen doorrekenen kost immers geld en tijd. Geld en tijd die we, gezien de zinloosheid van deze exercitie beter in andere zaken kunnen steken. Bijvoorbeeld in het ontwikkelen van een route naar ons aller doel, de toekomstige sloop van het winkelcentrum in combinatie met de uitvoering het Masterplan.

Tot slot is er nog de vraag wat Unibail-Rodamco gaat doen als we delen van het besluit uitstellen naar juni. Iedereen lijkt te hopen en verwachten dat uitstel geen effect gaat hebben op de bereidheid van Unibail-Rodamco om te investeren, maar niemand kan dit garanderen. Wetende dat uitstel zinloos is, zijn we echt bereid om dit risico, hoe klein ook, te nemen?

Ik wens jullie allen veel wijsheid toe morgen.

Namens de fractie van D66 Oldenzaal,
Yuri Ankoné
Fractievoorzitter

Gepubliceerd op 24-04-2016 - Laatst gewijzigd op 11-06-2020