Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie woonwagenstandplaatsen 27 maart 2023

De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 27 maart 2023,

Constaterende dat:
• Er een behoefte is aan ongeveer 30 standplaatsen voor woonwagens in Oldenzaal.
• Er slechts op 1 locatie 6 standplaatsen zijn gepland en er momenteel 10 standplaatsen aanwezig zijn.
• Geen duidelijk toekomstbeeld is t.b.v. de invulling van meerdere standplaatsen.
• In het politiek forum van 20 maart is aangegeven dat woonwagens moeten passen in de omgeving waarbij niet alleen een maximale maar ook een minimale hoogte van toepassing kan zijn

Overwegende dat:
• Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2018 heeft bepaald dat overheden de woonwagencultuur moeten beschermen
• Gemeenten woonwagenstandplaatsen moeten uitbreiden wanneer woonwagen­bewoners een duidelijke vraag naar woonwagenstandplaatsen hebben
• Gemeenten hun beleid zo moeten vormgeven dat het voor een woonwagenbewoner binnen afzienbare tijd mogelijk is om voor een woonwagenstandplaats in aanmerking te komen.

Roept het college op om:
• Naast de genoemde 6 standplaatsen op de locatie Gravenbeek actief op zoek te gaan naar andere locaties, waar mogelijk in overleg met de woonwagengemeenschap.
• Duidelijk naar de raad te communiceren wat de restricties én wat de mogelijkheden zijn bij het oprichten van een woonwagenstandplaats
• De raad, middels een raadsinfobrief binnen 6 maanden op de hoogte te brengen van mogelijke zoeklocaties

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus getekend d.d. 27 maart 2023.

 

(Motie verworpen)

Gepubliceerd op 27-03-2023 - Laatst gewijzigd op 29-03-2023