Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie van de fractie van D66 Oldenzaal betreffende stimulering Regenton, behorende bij Programmabegroting 2022.

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 8 november 2021.

Constaterende dat:

 1. Oldenzaal zich profileert als Global Goal gemeente;
 2. Er op dit moment acties lopen waarin opgenomen het laagdrempelig maken van vergroening van tuinen of klimaat adaptieve maatregelen;
 3. Meer specifiek wordt daarin genoemd het opvangen van regenwater;
 4. Een subsidie op een regenton een eenvoudig en goedkoop uit te voeren maatregel is.

Overwegende dat:

 1. Klimaatadaptatie ingebed moet worden in het denken en handelen van ons allen en hierin ook een taak is weggelegd voor de gemeente;
 2. Door de klimaatverandering er steeds vaker extreme regenbuien zullen voorkomen;
 3. De capaciteit van het rioolstelsel bij extreme regenbuien tekort kan schieten;
 4. Door de grote hoeveelheid tegels in de tuinen van inwoners het regenwater minder in de bodem kan dringen;
 5. Regenwater uit een ton gebruikt kan worden om de tuin te bewateren bij langdurige droogte;
 6. Regenwater ook kan worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik zoals het zemen van de ramen;
 7. Een stimuleringsregeling voor het gebruik va regentonnen bijdraagt aan bewust watergebruik.

Roept het college op om:

 1. Een regentonactie in gang te zetten, met dien verstande dat de gemeente de aankoop van een regenton voor inwoners stimuleert door middel van een kortingsactie via lokale ondernemers.

Aldus getekend 8 november 2021

 

Gepubliceerd op 10-11-2021 - Laatst gewijzigd op 10-11-2021