Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Participatie in Meerjaren uitvoeringsplan (MJUP)

d.d. 28 november 2022

Motie D66: MJUP 2023-2026 – participatie

De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 28 november 2022,
Constaterende dat:
– in het MJUP 2023-2026 onder het hoofdstuk Participatie aangegeven staat dat in de
programmeerzijde van dit MJUP nog geen invulling is gegeven aan participatie, waar dit in de
uitvoeringszijde wel het geval is.
– in hetzelfde hoofdstuk wordt aangegeven dat in de programmeerzijde van dit MJUP nog geen
invulling is gegeven aan participatie.
– in dezelfde tekst wordt aangegeven dat wordt nagedacht over invulling van participatie aan de
programmeerzijde, maar dat participatie in de totstandkoming van de programmering niet aan de
orde is geweest.
– tijdens het forum de wethouder aangaf geen voorstander te zijn van participatie in de
programmeringsfase omdat de ontwerpers van en namens de gemeente voldoende kennis hebben.
Overwegende dat:
– participatie op een zo hoog mogelijke trede een wens is van de raad.
– inwoners onverwacht nieuwe inzichten en onverwacht mooie idee├źn kunnen hebben.
Roept het college op om:
– zo spoedig mogelijk participatie te realiseren (met het juiste verwachtingsmanagement) voor de
programmeringsfase van onderhouds- en herinrichtingsprojecten.
– in de volgende versie van het MJUP participatie in de programmeerfase in de tekst op te nemen.
en gaat over tot de orde van de dag.
Aldus getekend d.d. 28 november 2022.

Gepubliceerd op 07-12-2022 - Laatst gewijzigd op 07-12-2022