Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie opvang van alleenstaande kinderen in Griekse opvangkampen

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 25 mei 2020;

 

Constaterende dat:

  • De omstandigheden in de Griekse kampen voor opvang van vluchtelingen en asielzoekers ook al vóór de coronacrisis ‘shocking and shameful’ (Filippo Grandi) zijn.

Overwegende dat:

  • De medische, hygiënische en afstandsmaatregelen ter bestrijding en voorkoming van een uitbraak van het coronavirus in de kampen niet of nauwelijks kunnen worden genomen;
  • Alleenstaande kinderen een bijzonder kwetsbare groep in de kampen innemen;
  • Een groot aantal nationale en internationale organisaties een dringende oproep doen om Nederlandse steun te geven om een humanitaire ramp te voorkomen.

Roept het college op om:

  • Zich aan te sluiten bij het initiatief van de Europese Commissie om op korte termijn te starten met de relocatie van de meest kwetsbaren, waaronder alleenstaande kinderen en concreet:
  • Zich aan te sluiten bij de coalitie van de welwillende gemeenten die bereid zijn om gezamenlijk 500 alleenstaande kinderen op te nemen en een veilige opvang te bieden,

 

Aldus getekend 25 mei 2020,

Gepubliceerd op 25-05-2020 - Laatst gewijzigd op 28-05-2020