Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Masterplan Sociaal Domein

Tijdens de raadsvergadering van 22 maart 2021 is gesproken over Masterplan Sociaal Domein. De reactie van D66 Oldenzaal treft u hieronder aan:

Voorzitter,

Het zal u ongetwijfeld niet verbazen dat D66 een grote glimlach kreeg bij het lezen van het Masterplan Sociaal Domein. Kreten als het geloof in ‘eigen kracht’,  het nemen van ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’,  volop gebruik maken van ‘preventie’,  en zelfs de toepassing van ‘plan-do-check-act’ principe. Het klinkt als muziek in de oren. Wij willen onze complimenten uiten richting college en ambtenaren. Er is erg veel werk verzet.

Het voorliggend Masterplan Sociaal Domein doet mij denken aan een citaat van de oud-voetballer Johan Cruijff: “Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Lijkt me logisch.”

Wat wij hier vanavond besluiten is het begin dat grote impact zal hebben op onze inwoners. Elke te nemen maatregel binnen het sociaal domein heeft direct effect op sommige inwoners, op gezinnen, op vaders, op moeders, op kinderen. Er staan nu erg veel met oranje aangevinkte maatregelen die bij dit voorstel als bijlage toegevoegd zijn, terwijl hier nog geen enkel debat over is geweest. Maatregelen in het sociaal domein moeten goed afgewogen worden en kunnen niet enkel gerelateerd worden aan een bezuinigingsronde. Als je als inwoner pech hebt en steeds net buiten de boot valt, heb je meteen een financieel probleem. Vergelijkbaar met onderneemster Vera Engelbertink die met Zoete Kruimels geen recht heeft op overheidssubsidies voor ondernemers. Keuzes die we maken moeten heel goed, en ik herhaal, heel erg goed afgewogen worden.

Dit gezegd hebbende voorzitter, terug naar het raadsvoorstel.

Het Masterplan sociaal domein is een parapluplan geworden voor de uitvoering van deelonderwerpen binnen het grote en complexe sociaal domein. Deze wordt vervolgd met een nieuwe beleidskader Sociaal Domein. Het is goed dat de doelenstellingen uit het beleidskader uit 2012 (de doelstellingen leest u terug op pagina 8) wordt meegenomen in de nieuwe beleidskader. Maar, voorzitter, ondanks heldere beleidskaders is er in de uitvoering weinig van terecht gekomen. Is het college al aan het nadenken wat nu anders aangepakt moet worden om een goede uitvoering te garanderen? Het zou immers zonde zijn als een nieuwe raad over 10 jaar weer tegen dezelfde zaken aanloopt.

Voorzitter, D66 vindt het jammer dat we als raad groen licht hebben gegeven voor een bezuiniging bij Impuls van 1 ton en ook de mogelijkheid te geven de zorgaanbieders te laten indiceren. Het gevaar voor over indicering wordt hiermee groter. Financieel gezien krijg je een tegenovergesteld effect. We moeten ons echter neerleggen bij de meerderheid der stemmen. Het is echter moeilijk te verkroppen dat ook bij de groene maatregelen géén debat mogelijk is geweest voor de raad. Ook moeten we allen lessen trekken en weten dat we als raad bij majeure onderwerpen als het sociaal domein niet in een pressure-cooker geduwd moeten worden om besluiten te nemen. Dat zorgt gegarandeerd voor verkeerde keuzes.
Het is goed dat de raad de mogelijkheid krijgt om over de oranje maatregelen in debat te gaan. Wij willen dat de raad de diepte ingaat en kijkt wat de gevolgen zijn van te nemen besluiten. Wij gaan niet uit van een bezuinigingsdoel, maar wij willen een ronde van kansen bespreken en uitdagingen anders benaderen. Voor D66 zullen de onderwerpen preventie en communicatie de hoofdmoot blijven. Alleen dan kan de eigen kracht van inwoners volop tot zijn recht komen. Wij hopen oprecht dat het vervolg de positieve en progressieve uitgangspunten zal behouden. Voorzitter, ik sluit af met een quote van Nelson Mandela: “Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen.’’

Dank u voorzitter.

Mari Ailo-Zaia

Gepubliceerd op 22-03-2021 - Laatst gewijzigd op 15-05-2021